miércoles, 2 de abril de 2014

Presentació de l'estudi Crowdfunding en l'àmbit de l'Enginyeria - 2 d'abril 2014 - 19h - tecnoEspai - Bailen, 68 - Barcelona


 • Programa:

  En aquest acte es presentarà el llibre Crowdfunding en l'àmbit de l'enginyeria, escrit pel Sr. Eric Rivera, analista i programador en els seus orígens, però, dedicat durant els últims 20 anys a la formació de les noves tecnologies, principalment a l'àrea de formació de formadors i formació continua. Especialista en e-learning, dedicat en gran part del seu temps a tasques de suport i consultoria tècnica i pedagògica per la implantació de plataformes de formació a distància i en àrees tecnològiques.

  El crowdfunding és una manera de finançar projectes amb la suma d'aportacions individuals. L'evolució d'Internet cap a plataformes cada cop més interactives i participatives i l'actual crisi econòmica fan que el crowdfunding estigui creixent de manera exponencial.

  El Col·legi, en l'afany de voler donar nous camins al seu col·lectiu en trobar noves eines per poder desenvolupar el seu vessant més creatiu i emprenedor, s'ha decidit a fer un estudi específic sobre el món del crowdfunding i l'enginyeria per facilitar als enginyers l'accés a una informació que ja està patent al mercat, als diaris i a les televisions i on hi ha força mostres d'orientació enginyera, però, encara cap estudi específic sobre aquest sector.

 • Impartit per:

  Eric Rivera Butzbach, formador, analista i consultor informàtic

 • Dates i horaris:

  2 d'abril de 2014, a les 19 h

 • Lloc:

  Tecnoespai
  Bailèn, 68
  08009 Barcelona
  Tel. 932 47 87 22
  Fax. 932 47 87 23


martes, 1 de abril de 2014

Exclusions del àmbit d'aplicació de Anteproyecto de Ley XX/2014 de fomento de la financiación empresarial

Es important recalcar que, en el que afecta a la financiació col·lectiva, sobre tot, respecte a les plataformes basades en contrapartides o donacions, que el projecte de llei (que encara no es llei) diu expressament:

Artículo 46
----------------

Exclusión del ámbito de aplicación.

No tendrán la consideración de Plataforma de Financiación Participativa las entidades que faciliten que demandantes de fondos capten recursos para el desarrollo de proyectos, empresariales o no, mediante:

a) Donación
b) Compraventa, pudiendo ser la entrega incierta y dilatada en el tiempo.
c) Los préstamos sin intereses.

Per tant, totes les plataformes, que son moltes, que basen el seu funcionament en aquest tipus de crowdfunding, no es veuen afectades per la futura llei.a

Es pot veure aqui el text complert de la proposta de llei:

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140228_sleg6607.pdf